Bokning till våra grupper i verksamhet - klicka här!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Örebro Simallians
Utveckling - Glädje - Gemenskap
Simning

Terminsavgifter 2020
Terminsavgift simning:

Teknik 1-5: 1700 kr

Simiaden 2: 1800 kr

Träning & Tävling Yngre: 1850 kr

Simiaden & SUM-SIM Yngre: 1900 kr

SUM-SIM äldre & Tävling äldre: 2200 kr

Junior/Senior Elit: 2200 kr

Ev. gymkort: faktureras faktisk kostnad

Kunskapsskolan (resor plus träning): 400:-

Medlems samt licensavgifter
Medlems samt licensavgift
Medlemsavgift: 150 kr 
Licensavgift per år:

• 150 kronor för barn 12 år och yngre*

• 225 kronor för ungdom 13-16 år*

• 300 kronor för 17 år och äldre*

• 300 kronor för masterssimidrottare 

* ålderskategori bestäms av den ålder simidrottaren uppnår under debiteringsperioden.

Licensavgifterna faktureras under höstterminen.


Information om licensavgifter

Tävlingsavgifter 2020
Nya tävlingsavgifter gällande från 1/1 2018
 tävlingsavgifter - Klicka här

Tävlingar kostar mycket pengar för ÖSA och den aktive. När en aktiv är anmäld till en tävling kvarstår oftast alla kostnader för ÖSA, oberoende om den anmälde deltar eller ej. Därför är det väldigt viktigt att man som förälder meddelar den aktives tränare om man ska vara med på tävlingen eller ej i tid. 

Därför gäller följande policy vid anmälan till tävlingar: 
• Vid anmälan till en tävling ansvarar den aktive för att betala tävlingsavgiften oavsett om den aktive deltar eller ej, oberoende av anledning till icke deltagande. 

Örebro Simallians står för alla startavgifter samt alla kostnader som är utöver dessa priser. Vi har använt oss av vad kostnader för lunch och middag har legat på de senaste åren när vi åkt iväg på tävlingar, samt en snittkostnad för övernattningen. Vi har räknat med 2 ledare/8 aktiva och vid övernattning 1 ledare/8 aktiva, då det sett ut så under årens lopp. 
Priserna gäller alla våra simidrotter. 
Priser är exkl. eventuella resor. 
Simmarkontot kan användas till alla tävlingsavgifter samt eventuella läger. 

Nytt 2019:
Utmanaren faktureras EJ, däremot har en höjning av 100 kr lagts på träningsavgiften/termin. 
Wadköpingsdoppet faktureras vid beställning av mat.
Vårsimiaden, SUM-SIM och andra tävlingar som vi ej är egna arrangörer av faktureras som övriga tävlingar vi åker på.  
 
Bli Medlem i Örebro Simallians
Medlemsappen
Gilla oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ Konstsimmet på Instagram
Webbshop
Våra arrangemang
Annonser
Övrigt