Boka in er till våra grupper genom att klicka här
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Örebro Simallians
Utveckling - Glädje - Gemenskap

Grundläggande värderingar inom ÖSA

Örebro Simallians bildades den 3 december av Karlslunds IF/Simning och Örebro Simsällskap. Under en lång tid hade medlemmar inom de båda föreningarna ansett att de behövde samarbeta på ett högre plan än tidigare. Under de första åren var det enbart elitsimningen som fanns inom ÖSA men efter 1994 överfördes all verksamhet till ÖSA från moderföreningarna.


År 2004 tog ÖSA steget att bli en självständig förening gentemot sina moderföreningar. Samma år ansökte ÖSA medlemskap inom Karlslunds IF och är sedan dess en av medlemmarna i Karlslunds IF. Det är viktigt att vi kommer ihåg att simningen i Örebro har en stark tradition sedan år 1864 då Örebro Simsällskap bildades och år 1923 då Karlslunds IF/Simning bildades. Det är viktigt att vi förstår vår historia för att kunna förstå vår samtid och framtid.


Dessa dokument har tillkommit i en tid av förändring i föreningen. Föreningens verksamhet under de senaste åren har ökat och vi har fått ett ökat behov av struktur, förhållningssätt och ordning. Dokumenten ska vara levande. Styrelsen, kommittéer och andra grupper inom föreningen ska ha dessa dokument som vägledning i sitt arbete i verksamheten.


Styrelsens främsta uppgift blir att ha ett framåtsyftande arbete ständigt pågående. Det är av vikt att styrelsen söker nya vägar och metoder för att utveckla klubben. I ett led i denna utveckling har klubben ett starkt samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Örebro.


Det åligger klubbens medlemmar att ha tagit del av dessa dokument. Det åligger även styrelsen och kommittéer att sprida information om dokumenten. Dokumenten ska inför varje årsmöte revideras och levandegöras.


Läs föreningens handbok ->


 
Gilla oss på Facebook
Örebro Simallians på Instagram
Ösa Konstsim på Instagram
Stöd ÖSA
Våra arrangemang