Boka in er till vår simskola genom att klicka här
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Örebro Simallians
Utveckling - Glädje - Gemenskap
A gruppen

Välkommen till A-gruppen
2018-10-05 14:56
Här kan ni läsa om det som specifikt rör A-gruppen. Under denna sida hittar ni information om gruppen, träningstider, tränare

Denna nivå riktar sig till konstsimmare som är i slutet av eller som har gått igenom puberteten i åldern 16-20. Detta stadie innebär en uttalad individuell satsning på konstsim som tävlingsidrott med en stor träningsmängd som ökas successivt under stadiet för att konstsimmaren ska få en fortsatt progression i utvecklingen. Träningen i detta utvecklingsstadium är likartad med den för vuxna konstsimmare även om den totala träningsmängden inte är lika stor. Konstsimmaren bör bli involverad i träningsplanering och tillsammans med tränaren sätta upp en individuell långsiktig utvecklingsplan. Målen är mer prestationsinriktade än tidigare. I detta stadium tävlar konstsimmaren vid JSM eller däröver. De konstsimmare som inte vill göra den tävlingssatsning kan övergå till konstsimnings stadium 8: konstsim hela livet!

Ålder 
• 16-20 år. Inträde i detta stadium sker när mognad, rätt nivå och ambition uppnåtts. Detta sker tidigast runt 15 års ålder. 

Förkunskaper 
• Konstsimmaren ska ha visat fortsatt utveckling av färdigheter inom konstsim med successivt ökad svårighet och krav på utförande avseende precision och höjd. 
• Konstsimmaren ska ha goda tekniska färdigheter och ska ha visat god utveckling i figurer i sin åldersklass. 
• Konstsimmaren ska visat god utveckling i simteknik inom de fyra simsätten.
• Konstsimmaren ska visa god rörlighet framförallt gällande spagat/split. 
• Konstsimmaren ska ha deltagit på JSM. 

Syfte 
• Att fortsatt utvecklas utifrån individuella förutsättningar inom teknik, uthållighet och konstsimsspecifika färdigheter. 
• Att utveckla konstsimmarens förmåga att prestera både på träning och tävling. 
• Att individualisera idrottspsykologiska färdigheter genom mental träning för att förbättra individens möjligheter för prestation.

Slutmål 
• Konstsimmaren ska ha visat utveckling efter individuellt uppsatta mål. 
• Konstsimmaren ska ha förbättrat konstsimsspecifika färdigheter efter individens förutsättningar både relaterat till styrkor och svagheter. 
• Konstsimmaren ska ha visat god utveckling på figurresultat samt klara av tekniska moment för tekniskt program i lag/ par eller solo. 
• Konstsimmaren ska ha deltagit på SM och med fördel även internationella tävlingar.

Nyhetsarkiv
 
Gilla oss på Facebook
Örebro Simallians på Instagram
Ösa Konstsim på Instagram
Stöd ÖSA
Våra arrangemang